Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
TRÄDGÅRDSMILJÖER
 
 
 

RIKEKÄRRET

Epipactis palustris alba

Vitblommande kärrknipprot i vårt kalkkärr.

Epipactis palustris

Kärrknipprot. Vit form. Plantan är för mer än 40 år sedan funnen i ett kalkkärr i Västergötland. Vi fick ett bryt för ca 10 år sedan, nu har vi tre ruggar.
Plantorna står utan skugga i vårt kalkkärr.

Epipactis palustris

Vit form av kärrknipprot. Vi benämner den inte som albaform,
därför att den har någon färganstrykning på läppen,

Epipactis gigantea grupp

Storknipprot i en fuktbädd.

Epipactis gigantea

Storknipprotens blomma.

Epipactis palustris

Kärrknipprotens blommor med den rundade läppen.

Epipactis gigantea x E.palustris

Hybrid mellan den stora knipproten och kärrknipproten.

Epipactis gigantea x E. palustris

Hybrid mellan storknipprot och kärrknipprot. Storknipprot kommer från Nordamerika. Plantan växer intill vårt kalkkär med möjlighet att vandra ut i detta. Plantorna skuggas mot middagssolen av högre växter. Hybriden är en av våra mest lättodlade frilandsorkidéer.
 
 


©
STA Halland
E-post