Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
TRÄDGÅRDSMILJÖER
 
 
 

BORGEN - UPPHÖJD ODLINGSBÄDD
 

Upphöjd bädd för växter som inte klarar höst- och vinterfukt

En granne erbjöd oss 140 knäckstensplattor. Plattorna var gamla och mossbelupna.
Först efter det vi kört ut dem till torpet kom frågan vad kan vi gör med dem.
Det blev en upphöjd bädd för växter som inte klarar att växa i höst- och vinterblöt jord.
Först lade vi ut plattorna till en vinkelform, långsidorna blev 3,5 meter långa. Sedan fyllde vi ramen med god trädgårdsjord, och formade några svagt lutande kullar på bädden.
För att öka genomsläppligheten täckte vi jorden med 10 cm makadam av storleken 4-8 mm.

Med hjälp av en grep blandade vi samman stenkrosset med jorden

Vi täcker först marken med ca. 10 cm makadam av storleken 2-4 mm. Blandningsdjupet varierar från
20 -30 cm. Ett andra makadam-lager blandar vi endast med halva grepens djup. Det översta jordskiktet kommer då att innehålla ca 40% makadam. Vi har fått en för både luft- och vattengenomsläpplig jordblandning. Hög lufttillgång i jorden befrämjar rottillväxten och dämpar temperaturväxlingar både vinter och sommar. Genomsläppligt material gör att vattnet inte rinner av utan tränger ner i jorden.

Nedgrävda vattenslangar för underbevattning

Eftersom vi eventuellt kommer att bygga tak över bädden, har vi grävt ner en slang för underbevattning. Slangen är en vanlig 12 millimeters vattenslang, 20 meter lång och genomborrad med 2 mm hål på avståndet 30 cm runt hela slangan. Vi har också svept en genomsläpplig duk omkring slangen. Vi tror då att vi får en jämnare fördelning av vattnet.

Bevattning av de plantor som sitter i gluggarna i de vertikala ytterväggarna

Slangen följer ytterväggarna för att plantorna, som växer i gluggarna
skall få vatten från bädden.

Anslutning av underbevattningsslangarna

Slangslingans båda ändar ansluts till en reglerbar Y-koppling. Genom att vattentrycket är lika i båda ändarna av slangen, tror vi att det blir jämnare tryckfördelning i hela slangen. Vi kan också koppla loss ena ändan och spola ren slangen om den skulle visa tecken på igenslamning. Matarslangen är ansluten till en reglerbar pump vid Nissan.

Omkring borgen

Området omkring borgen vill vi ha ogräsfritt och torrt. Som underlag har vi en genomsläpplig duk, som vi häftat fast på baksidan av avgränsningsbrädorna. Maskarna kan då inte blanda underliggande jord med stenmaterialet i gångarna.

Bädden med stenskivor som avdelar de små planteringsytorna

Efter det vi format ett kuperat minilandskap är det tid att skapa minibiotoper för de olika vaxterna. Med hjälp av stenskivor, som är placerade i Ö-V, har vi fått ett minilandskap där de olika växterna får sitt avgränsade område.

De första av mellan 300 och 400 plantorna på plats

Vi räknar med att få plats med bortåt 400 plantor i vår upphöjda bädd, därav
kommer ca 80 att växa i väggarnas gluggar. Flisen, som vi fick när vi
formade skivorna, kommer vi att strö ut över bädden.
 


©
STA Halland
E-post