Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
TRÄDGÅRDSMILJÖER
 
 
 

VATTEN I TRÄDGÅRDEN I

Dammen från fallet

Vårt vattenhål har en 4x6 meters plastduk som underlag.
Omkring vattensamlingen har vi också fuktområden.

Dammen mot kärret

Vi har två vita näckrosor förankrade i dammens djuphåla. Dels den vanliga vita och dels en dubbelblommande. Mitt emot sandstranden ligger ett fattigkärr.
Kärret har jordkontakt med dammens vatten.

Dammen mot fallet

Uppströms fallet har vi en mindre damm, som fungerar som kvävefälla.
Vattensrömmen kastar sig utför det halvmeterhöga fallet.

Speglingar i dammen

Speglingar i vår damm.

Osmunda regalis

Kungsbräken vid dammkanten. Plantan står så nära vattenytan att dess rötter når ner. Osmunda calaytoniana med de bruna sporbladen syns bakom till höger.

Hippuris vulgaris fungerar som vattensystemets kvävefälla

Hästsvansen växer sig frodig i den lilla övre dammen. Växten silar bort och tar tillvara de föroreningar, som passerar dammen. Vi har inget annat reningsverk i vårt lilla vattensystem.

Groda eller prins ur dammens mörka vatten?

Grodorna leker under några vårveckor i dammen.
Under sommaren återvänder de ofta för att söka svalka.

 
 


©
STA Halland
E-post