Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan

TRÄDGÅRDSMILJÖER
 
 
 
 

FATTIGKÄRRET

Fattigkärrets botten

En mosse får normalt endast vatten från den nederbörd som direkt faller på markytan.
Ett kärr genomströmmas däremot också vatten från någon högre liggande vattensamling.
Kärren kan därför vara fattiga på gödningsämnen medan andra kärr kan gödas av omgivningen.
Man talar därför om rikekärr resp. fattigkärr.
Vi har gjort ett fattigkärr, som begränsas av lecablock.
Bädden är nergrävd ca 40 cm under marknivån och lutar ca 15 cm mot närmaste kortändan.
En dammduk håller vattennivån på en kontollerbar höjd. Vi har skyddat dammduken med en genomsläpplig duk. I kärret skall vi odla växter som vi vill har under speciell kontroll.

Jordskikten i fattigkärret

Jorden består av tre skikt.
1.Torvmull 15 cm, som gör att vatten bör stiga upp i bädden.
2. Kompost 15 cm, komposten kommer från mossräfs i vår äng,
komposten har därför lågt pH-värde.
3. Torvmull 15 cm, som yttäckning. Vi kommer också att lägga ut några rötter i bädden.

Vattenspegel i ändan av kärret

Vi har tänkt att en rännil skall gå i mitten av kärret. Vattenfåran mynnar ut i ett stensatt hål.
Efter hålet har vi ett bräddavlopp, där vi kan reglera vattennivån i kärret.

 
 


©
STA Halland
E-post