Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
TRÄDGÅRDSMILJÖER
 
 
 

TORPET

Vägen fram

På vänster sida av infarten planterade vi för 9 år sedan en 5o meter lång häck av Amerikansk hagtorn. Grenarna har 5 cm långa taggar, som vi hoppas skall vara avskräckande för hjortar och rådjur. På höger sida blommar en 50 år gammal syrenhäck.

Vägen förbi

Amerikansk hagtorn med sina långa spetsiga taggar avskräcker både dovhjort och rådjur.

Norrsluttningen fram till predikstolen

Underlaget är en blottad rullstensås, som vi täckt med ca 25 cm tjockt torvsjok. Lutningen är mer än 45 grader. Odlingsytan är en av torpets mest spännade. När vi kommer ut dit går vi för det mesta dit först, för att se var som hänt sedan sist. På ytan som är 8 x 2 meter har vi fått plats med många för oss spännande arter och sorter.

Vattensamlingen utgör en central punkt i trädgården

Omkring vattensamlingen samlas både fåglar och insekter. Vi har inga inplanterade fiskar i djuphålan, däremot har många spännade insekter sökt sig dit. Grodor och paddor leker på våren och trollsländorna lägger sina ägg under eftersommaren.

Dammen från fallet

Dammen är samlingspunkt för många trädgårdsbesök.

Upphöjda bäddar

Innanför den 30x20 meter stora syrenbersån är den gamla trädgården. Det som var kvar av den gamla trädgården var två rader med förvuxna fruktträd. Vi har efterhand gjort 5 upphöjda bäddar, där vi odlar spännade växter.

Från rabatterna i syrenbersån

Från att ha varit en jämn sluttning är det nu böljande ryggar genom trädgården

Några steg på vägen upp

Vi har ställt gamla stegar som stöd för klätterväxter.
Det blir också enkelt att skugga ex. clematis under våren.
 
 


©
STA Halland
E-post