Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
TRÄDGÅRDSMILJÖER
 
 
 

LJUNGKULLEN - PALETTEN

Ljungkullen - östra långsidan

När vi grävde ut gropen för vårt kalkkärr fick vi jord över. Vi formade en kulle med oval form på en yta av 4 x 8 m. Högsta höjden på kullen blev 1m. Kullen blev under några år reservplats för växter som vi tröttnat på eller som inte passade in någon annanstans i trädgården. Hösten 2005 beslöt vi att göra om allt till en ljungkulle. Bilden visar ljungkullens östersida. Det är i första hand Calluna och Erica som vi planterat på denna sida.

Ljungkullen från öster 090912

Ljungkullens östersida. 090912

Ljungkullens östra långsida

Redan riklig blomning på ett och tvååriga plantor.070906.


Ljungkullen - sydöstra kortsidan

Kullens långsidor ligger i N-S. Solälskarna kommer vi att plantera i S, S-O och S-V. De arter som föredrar en sval växtplats hamnar på andra halvan. Bilden visar ljungkullen från sydost.


Ljungkullen - sydvästra kortsidan

Förutom ljung skall vi också plantera några sippor på kullen.

Lilla ljungkullen 071111

Förutom den stora ljungkullen har vi också några mindre i vår äng.
Plantorna som lyser upp i novembermörkret är ett- och tvååringar.

Självsådda ljungplantor på storängen

Calluna vulgaris - Ljung

Calluna vulgaris Ametyst

Bilden är tagen 070906 på en 2 år gammal planta.
 
 


©
STA Halland
E-post