Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
ORMBUNKAR
 
| Små ormbunkar | Stora ormbunkar | Asplenium | Dryopteris | Osmunda |
 
 
Vi har delat in ormbunkarna i små och stora samt en del namngivna
grupper, detta för att sidorna inte ska bli så långa att scrolla.

Vi har biotoper i trädgården och vid torpet som gör att ormbunkar trivs väldigt bra
och det visar sig i det stora antal som återkommer år från år.

Välkommen att botanisera bland våra favoriter!Woodsia silvensis

Hällebräken
 
 
| Små ormbunkar | Stora ormbunkar | Asplenium | Dryopteris | Osmunda |
 

©
STA Halland
E-post