Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
TRÄDGÅRDSMILJÖER
 
 
 

RIKEKÄRRET

Epipactis heleborine

Skogsknipproten trivs i vår hassellund.

Epipactis heleborine

Närbild på skogsknipprotens blomma.

Platanthera chlorantha

Grönvit nattviol har flera ursprungliga växtplatser i slåtterängarna.

Platanthera clorantha

Den grönvita nattviolen har snedställda pollinier, vilket gör att pollenpaketen
hamnar längre upp på nattfjärilarnas sugsnabel än på den vanliga nattviolen.
Ett smart sätt att undvika hybrider mellan dem.

Dactylorhiza majalis ssp. pratermissa

Engelandsnycklar. Plantan är ca 60 cm hög.
Plantan står i flytande skugga. bladverket är också vackert.

 


©
Bernt och Gun-Britt Nilsson,  Enslöv 616, 313 95 Åled
Tel 070-583 59 88, E-post
Webmaster: Ann-Britt Magnusson, E-post