Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
TRÄD OCH BUSKAR
 
| Träd | Buskar |
 
 
Ulmus


Ulmus parvifolia Hokkaido

Kinesisk alm, dvärgform. Årstillväxten är ca. 5 cm och bladens storlek är något mer än 5 mm.
Bilden visar en 3 år gammal sticklingsförökad planta. Vår moderplanta är ca 10 år och är inte mer än
2 dm hög. Bladen är gröna till den riktiga vintern sätter in. Bilden är tagen i mitten av november, efter det temperaturen varit under -8 flera nätter.

Ulmus carpinifolia v. suberosa

Syn. Ulmus minor v. suberosa. Korkalmen är ett relativt starkväxande träd. Äldre träd skjuter rotskott, som är lätta att avskilja. Man bör nog planera tidig beskäring för att den säregna barken skall framträda.

 


©
STA Halland
E-post