Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Träd och buskar
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
TRÄD OCH BUSKAR
 
| Träd | Buskar |
 
 
Viscum

Viscum album

Mistelfrö på vildapelgren. Först torkar vi bort fruktkötter från bäret. Fröet under är täckt med
en klibbig massa. Vi smetar fast fröerna på ovansidan av en gren. Fröerna skyddas av en
fasttejpad plastfolie, som hindrar både nyfikna mesar och vårregn från att avlägsna fröerna.
Folien får sitta kvar till följande vår.

Mistelfröet krokar fast på värdväxten


Mistelfrö på äppelgren 090502

Viscum album


Våren efter det vi kletade fast fröerna på hagtornsstammen.

Viscum album


Mistel fem år efter sådd.

Viscum album


Mistel. Plantan är ca 10 år gammal och sitter på en rönnstam.

Viscum album

Sista julen med misteln. Vi gjorde ett fel när vi kletade fast fröerna på en klen rönnstam.
Misteln tog hand om den näring som rönnbladen producerade.
Värdträdet minskade i tillväxt och misteln har tagit död på sin värdväxt.©
STA Halland
E-post