Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
TRÄD OCH BUSKAR
 
| Träd | Buskar |
 
 
Cladrastis


Cladrastis lutea

Gulved. Ett litet träd med vackra blommor och fin höstfärg.

Cladrastis lutea blomma

Gulved. Arten kommer från Ö USA. Vi köpte vår planta våren 2003. Det lilla trädet var då 1.6 m högt. Årstillväxten har varit ca 20 cm. Plantan har ljusgult bladverk både under vår och höst. Nu försommaren 2006 har den också de första blommorna.

Cladrastis lutea nb

Gulved i blom.
 


©
STA Halland
E-post