Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Träd och buskar
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
TRÄD OCH BUSKAR
 
| Träd | Buskar |
 
 

På denna och nästkommande sidor har vi samlat några av de buskar som finns i vår trädgård. Vi väljer buskar som har fint bladverk, men även blomning som ger färg åt trädgården.
 
 
Daphne oleoides
 
 


©
Bernt och Gun-Britt Nilsson,  Enslöv 616, 313 95 Åled
Tel 070-583 59 88, E-post
Webmaster: Ann-Britt Magnusson, E-post