Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
TRÄD OCH BUSKAR
 
| Träd | Buskar |
 
 
Aesculus


Aesculus hippocastanum Monstruosum

Hästkastanj för den mindre trädgården. Detta träd är mer än 15 år gammalt och har hunnit bli ca 1,2 meter hög och lika vid. Under sommaren täcker bladen stammarna och de ser därför ut som en vanlig grön buske med kastanjeblad.

Aesculus hippocastanum Monstruosum


Under vintern framträder de kastanjebruna stammarna. Plantan hittades i ett arboretum i Tyskland 1921. Efter kriget tog den kände växtsamlaren Horstman några ympkvistar av den.
Tage Lundell, som hade mycket utbyte med Horstman ympade i sin tur några grundstammar, en av dessa fick Olle Persson att bli en planta. Olles planta är nu ca 3 meter hög, den har i sin tur fått släppa till ympar, en av dessa är vår planta. Vår planta är ca 15 år. För 3 år sedan sådde vi kastanjer, dessa grundstammar skall vi i år försöka ympa på.

Aesculus hippocastanum Monstruosum

Tillväxtpunkterna bildar många spännande former. Färgen är kastanjebrun.

Aesculus hippocastanum f.lacinata

Flikbladig hästkastanj. Är en kulturform av arten. Lacinata står för skör, flikig.
 
 


©
STA Halland
E-post