Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Träd och buskar
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
TRÄD OCH BUSKAR
 
| Träd | Buskar |
 
 
Magnolia


Magnolia tripetala

Paraplymagnolia.

Magnolia sieboldii

Buskmagnolia

Magnolia sinensis

Första blomman på en 10 år gammal fröplanta. Arten är lik är lik M. sieboldii.

Magnolia tripetala

Paraplymagnolia. första blomman på vår 10 år gamla fröplanta.

Magnolia tripetala

Paraplymagnolians fröhus
 
 

©
STA Halland
E-post