Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
ODLINGSTIPS - FÖRÖKNING
 
 
 
 

SÅ SÅR VI
 
 
Kruka för sådd av snabbgroende fröer.
Plantorna skolas ofta så fort de är hanterbara.
Kruka för sådd av långsamgroende fröer
Plantorna får ofta övervintra i krukorna.
 
Efter sådd
  • Efter sådd får krukorna stå inne i rumstemperatur under något dygn.
  • Vi placerar krukorna i plastbackar, som sedan får tillbringa vintern med skydd mot katter och trastar.
  • Normalt gror de första fröerna omkring den 10 mars.
  • Den sena våren har i år gjort att våren förskjutits framåt. Vi flyttade därför in backarna med försådderna i vårt kallväxthus den 10 mars.
  • Efterhand som fröerna gror samlar vi krukorna på brickor, som vi placerar så ljust som möjligt.
  • När plantorna är hanterbara skolar vi om småttingarna till egna krukor 7x7x8 cm.
 
Backar där vi förvarar frösådderna

Begagnade lökbackar passar bra att förvara krukor i.

Uppkomlingar


Uppkomlingar 040331. Alla våra perennsådder tillbringar vintern i det fria. Fröerna avgör därför själva när ljus och temperatur är länpliga för att gro. Eftersom vi odlar många kuddväxter, skulle vi få växter med länga rothalsar om vi drev dem inne med otillräckligt ljus.

Sarracenia purpurea

Fröplantor av Sarracenia purpurea. Fröerna är sådda i januari och bilden är från 11 augusti.

Förökningsbänkarna

I förökningsbänkarna förvarar vi delade plantor, sticklingar och skolade småttingar efter sådd.Plantorna blir låga och knubbiga om de får stå ljust.

Höstblommande krokus i kruka

Vi har genom åren gjort sporadiska men halvhjärtade försök att odla höstblommande crocus. Reultatet har blivit därefter. Nu gör vi ett seriöst försök att få fram en liten samling. Alla knölarna är inte blombara än, vi kommer därför att försöka följa utvecklingen under första året i vårt kallväxthus.
Jag har tagit en bild på hur vi gått tillväga.
1.Trädgårdsjord uppblandad med små lekakulor, sand,
långtidsgödning 8 månaders. Jorddjup 7cm.
2. Fin sand som vi trycker ner lökarna i
3. Fin sand över lökarna
4. Krukorna täcks med ett lager makadam.
Vattningen sker med underbevattning, genom att vi ställer krukorna
på en bricka med 1 centimeters vattendjup.

Markera var vi satt lökar

Efter plantering strör vi makadam över den yta som vi satt lökar.

 
Daphne collina x D. petraea, stickling.

060723 stack vi ett brätt för 24 pluggar. I dag 061002 har sticklingarna
fått egna krukor. Under vintern får plantorna stå i vårt kallväxthus.
Det är sällan man får ett så100%-igt resultat.

 


©
Bernt och Gun-Britt Nilsson,  Ametistvägen 2, 302 59 Halmstad
Tel 035-21 42 72  www.alpinodlarna.se, E-post