Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
ODLINGSTIPS - FÖRÖKNING
 
 
 
 

PLANTERING
 

Plantera träd


Planteringsmaterialet hos krukodlade växter består till stor del av poröst torvbaserat material. Rötter möter ringa motstånd, när de söker sig ut från centrum. Vi planteringen gräver vi en avsevärt större planteringsgrop. I rummet mellan krukklump och gropvägg blandar vi poröst material och med den omgivande jorden. När plantan är på plats, sticker vi med spaden en ring omkring planteringsgropen, samtidigt som vi trycker till jorden mot planteringsgropen. I det dike som bildas vattnar vi.

Förbereda flyttning av äldre vedartade växter

Vi kommer om något eller några år att flytta några äldre vedartade växter. För att rotsystemet skall hållas samman kommer vi att rotbegränsa plantorna.
Lämpligaste tidpunkten tror vi är när årstillväxten är klar. Vi har flera alternativ:
1. Sticka runt hela plantan samtidigt.
2. Sticka halva omkretsen först och sedan resten senare. Se färgmärkningen.

Plantera perenner

Lekakulor dränerar plantornas rothals.

Markera operationsplatsen

Vi markerar området, där vi döljt något viktigt under jord. Några nävar med
makadam 2-4 visar platsen, där vi planterade sommarsnöklockorna.

Vaccinium macrocarpum

Amerikanskt tranbär. Plantan har tidigare stått i vår surjordsbädd, där har den tagit lite för stor plats. Efter skörden i höst har vi gjort en ny bädd för den. En 90 liters murarbalja i vår äng skall bl dess nya växtplats. Murarbaljan är nergrävd och omkring baljan har vi stoppat ner kullersten som gränsmarkering. Ca. 10 cm under baljans överkant har vi borrat hål, som skall fungera som bräddavlopp. Till nästa år räknar vi med fördubblad skörd.
 


©
Bernt och Gun-Britt Nilsson,  Ametistvägen 2, 302 59 Halmstad
Tel 035-21 42 72  www.alpinodlarna.se, E-post