Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
ODLINGSTIPS - ANLÄGGNING
 
 
 
 

SJUKDOMAR
 

Gymnosporangium fuscum

Päronrost. Ovansidan på ett blad med angrepp av päronrost.

Gymnosporangium fuscum ovansida

Päronrost. angreppet på bladets ovansida.

Gymnosporangium fuscum

Päronrost. Svampens fruktkroppar på bladets undersida

Gymnosporangium fuscum

Päronrost. Svampens moga fruktkroppar.

Större än sina friska syskon

Varje vår hittar vi några avvikande blommor bland sina tusentals syskon. Blommornas diameter blir upp till 5 cm i diameter. Missbildningen orsakas en svamp, sippskål (Dumontinia tuberosa). Sjukdomen genomsätter hela plantan från den krypande roten till de ovanjordiska delarna. Svampens frukttopp växer upp från sippans rot senare under året, den är brunsvart med långt skaft. På skaftet sitter en skålformig bildning på några cm. Sporerna bildas på ovansidan av skålen.
Uppgifter: Tomas Karlsson Naturhistoriska Riksmuseet.

Arion lusitanicus

Spansk skogssnigel. Snigeln kallas också mördarsnigel. 070507. Under en promenad längs Fylleån hittade vi minst 2 sniglar per kvadratmeter. Vissa var ca 4 cm och ett fåtal var redan 12 cm.

Oönskade orsaker till att bladen gulnar på krukväxter


 • plantor i dålig kondition har nedsatt naturlig motståndskraft mot sjukdomar.
 • svampinfektion orsakad av olämplig miljö
 • hög konstant luftfuktighet
 • fickor med stående vatten i bladrosetter
 • döda eller döende växtdelar i odlingsrummen (smitthärdar)
 • insektsangrepp elle mekaniska skador utgör ofta inkörsport tför infektionsangrepp
 • växten har utsatts för snabbt miljöbyte (t ex på hösten då man tar in växterna)


Kännetecken

 • färgförändringar kan börja på vilket blad som helst
 • färgförändrinar går snabbt och börjar slumpvis på olika delar av bladet (gröna öar)
 • blöta och mjuka fläckar som snabbt sprider sig omkring infektionshärden
 • bladet blir mjukt och slappt
 • angreppet kan starta under hela året

Åtgärder

 • Skär bort alla misstänkta angrepp in i frisk vävnad
 • Värm kniven över en låga mellan varje snitt
 • pudra snittytorna med kolpulver, kanel eller något annat svampmedel
 • duscha inte växten de närmaste veckorna
 • låt allt material gå till tunnan
 • håll uppsikt efter nya angreppStephanitis rhododendri

Rhododendronstinkflyet känns igen på det karaktäristiska rutmönstret på vingar och halssköld. Arten lever i kolonier på bladens undersida, där ytan blir nedsmetad av koloniens exkrementer. Sugskadorna visar sig också som gula prickar på bladens ovansida. De vuxna blir upp till 4 mm långa.

Bristsymtom hos
Trillium albidum

Bladen är färgsvaga och stänglarna saknar knoppar. Vi kommer att lyfta upp och dela plantan efter blomningen. Delningarna får nya växtplatser med välgödslad jord.
 

Sarracenia flava

Några av de långa trumpeterna fick
rodnader på tratten. Vi beslöt därför att
göra ett operativt ingrepp.

Sarracenia flava

Trattarna har fått magsår
på grund av förstoppning.
 


©
Bernt och Gun-Britt Nilsson,  Enslöv 616, 313 95 Åled
Tel 070-583 59 88, E-post
Webmaster: Ann-Britt Magnusson, E-post