Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
ODLINGSTIPS - FÖRÖKNING
 
 
 
 

FÖRÖKNING
 

Sticka i pluggbrätt

1.Grov vitmossa fungerar som veke när man fyller på vatten på brickorna. När vattennivån sjunker får rötterna också tillgång till luft. 2. Substrat att sticka i varierar för olika växtslag. 3.Sticklingen förs ner i ett hål, som vi gör med en spik. 4.Fin sand omkring sticklingens stam. 5.Makadam 2-4mm håller materialet på plats och motverkar algbildning.

Underbevattning av pluggbrätt

Brickor med lekakulor. Brätten står på brickorna och vitmossan suger upp vatten. När vattennivån sjunker tränger luften in till sticklingssubstratet. Avdunstningen från lekakulorna bidrar till att höja luftfuktigheten i minihuset.

Underbevattningsbrickor i sticklingsväxthuset

Vi har gjort ett sticklingsväxthus i vårt kallväxthus. Brickorna står i lämplig arbetshöjd och
täcks av en öppningsbar plastunnel

Sticklingshuset

Vi får plats med 16 brickor i det lilla miniväxthuset. Volymen är 6x6x30dm

Kallus, korkved

Först bildas kallus, korkved i ändan på sticklingen. Korkveden är till för att stoppa
angrepp mellan stam och bark. Efter kallusvävnaden bilas rotsystemet.

Kruka för sådd av snabbgroende frö

Kruka för sådd av frö som skolas under våren. Vi blandar vanlig såjord med upp till 50% sand 1-3mm. Planteringsjorden faller då lätt av rötterna när vi tömmer såkrukan vid skolningen. Eftersom vi skolar så fort plantorna är hanterbara, behöver de knappast någon gödning från såjorden. Vi fyller krukan med råge och stöter den mot golvet. Fröerna strös ut och vi trycker till dem med den plana delen av en penna. Hur djupt vi trycker ner fröerna beror på storleken och om de kräver ljus för att gro. Efter tilltryckningen strör vi ett lager makadam 2-4 mm över sådden. Nu som först vattnar vi jorden. Makadamskiktet motverkar algbildning och gör att fröerna inte flyter omkring vid en störtskur. Vi tror också att ljuskrävande frö får tillräckligt med ljus mellan makadamkornen. Efter 2 dygn i rumsvärme flyttar vi ut krukorna i vinternatten.

Kruka för sådd av arter som inte skolas förrän efter minst ett år

Kruka för sådder av långsamgroende fröer eller då plantorna skall övervintra första året i krukan. Plantorna kan ta upp gödning från kulorna upp till 8 månader efter sådd. Det finns långtidsgödning för 4,6 resp 8 månadar.

Sådd av Ericaceae

Sådd av ljungväxter. Arterna har normalt mycket små frö, som bör sås utan täckning. Vi ställer såkrukorna i en plastback, där man kan underbevattna. Plastbacken har ett lock av glas, som kan skjutas åt sidan när man vill lufta sådden. Glasrutan släpper igenom mer ljus än en plastpåse. Vi har också blandat upp den finfördelade torven med perit och finklippt färsk vitmossa.

 

©
Bernt och Gun-Britt Nilsson,  Enslöv 616, 313 95 Åled
Tel 070-583 59 88, E-post
Webmaster: Ann-Britt Magnusson, E-post