Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
ORMBUNKAR
 
| Små ormbunkar | Stora ormbunkar | Asplenium | Dryopteris | Osmunda |
 
Stora ormbunkar


Matteuccia struthiopteris

Strutbräken. Arten är spridd runt norra halvklotet. Trivs i fuktig humusrik jord.
Arten sprider sig vegetativt med jordstammar. Under sommaren kommer
de upprättväxande sporbladen från rosettens mitt.

Polypodium australe


Det finns ett antal namnsorter av denna stensöta. Vi har köpt vår som P. australe 'Cornubiense'


Polystichum aculeatum


Uddbräken. Europa, Sverige, Ö. Asien, N. Afrika.


Polystichum polyblepharum


Sköldbräken. Japan , N.korea.

Utvald planteringsplats


Lygodium palmatum.Fingrad klätterbräken från Lena Gustavssons trädgård.. Det dröjde innan vi kunde bestämma oss för var vi skulle plantera denna svårodlade planta,till sist stannade vi för en södersida i skugga. Väggen bakom är en betongvägg med frigolit uppblandning. Jorden består av 1/3 torv, 1/3 lucker jord och 1/3 från en övergiven myrstack.

Lygodium palmatum


Fingrad klätterbräken från Ö.USA. Man brukar vanligtvis
kalla den för klättrande ormbunke.
Denna planta växer hos Lena Gustavsson.

| Små ormbunkar | Stora ormbunkar | Asplenium | Dryopteris | Osmunda |

©
STA Halland
E-post