Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
ORMBUNKAR
 
| Små ormbunkar | Stora ormbunkar | Asplenium | Dryopteris | Osmunda |
 
Dryopteris


Dryopteris tykoenensis

Arten kommer ursprungligen från Kina, Japan och Korea.
Vi odlar plantan i flytande skugga. Bladen bildar en vacker
strutform. Struten kan bli upp till 80 cm hög.


Dryopteris dilata

Lundbräken.

Dryopteris erythrosora

Blodbräken. Arten kommer från Östra Asien. Vi odlar plantan relativt ljust.
De nya bladens färg varierar från koppar till rött. De mogna bladen får
efterhand en mörkgrön färg. Plantan blir ca 30cm hög och 50 cm vid.

Dryopteris erythrosora


Blodbräken. Plantan blir ca. 60cm i diameter.

Dryopteris felix-mas

Träjon. Bilden visar en av många träjonsorter med avvikande bladformer. Vi har flera olika former i vår trädgård, plantorna korsar sig och ger upphov till flera nya bladformer. Ursprungsarten blir meterhög och trivs i lucker humusrik jord. Bladen på denna planta liknar mer persilja än ormbunksblad.

Dryopteris affinis 'Crispa Congesta'


Raggträjon. En mycket annorlunda växtform av arten Plantan blir högst 15 cm.
Skyddar man plantan med grankvistar är den vintergrön.

Dryopteris oreades

 

| Små ormbunkar | Stora ormbunkar | Asplenium | Dryopteris | Osmunda |

©
STA Halland
E-post