Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
ORMBUNKAR
 
| Små ormbunkar | Stora ormbunkar | Asplenium | Dryopteris | Osmunda |
 
Små ormbunkar


Adiantum pedatum sub. pumilum


Frilandsadiantum blir normalt 45x30 cm. Dvärgformen som bilden visar blir inte mer än 15x20 cm.
Plantan går tillbaks under vintern.

Adiantum pedatum

Bilden visar bladformen. Det finns olika bladformer på frilandsadiantum.

Adiantum venustum


Bergadiantum. Plantorna blir ca. 20 cm höga, och bildar efter några år en utbredd vintergrön matta.

Blechnum penna-marina

Dvärgbräken. Kommer ursprungligen från södra halvklotet. Planta blir ca 15 cm hög och breder ut sig mattformigt. Bladen bildar en vintergrön matta.

Blechnum penna-marina crispum

Dvärgbräken med delade bladspetsar. Plantan är också mer svagväxande än arten.
Mattorna blir inte högre än 8 cm.

Blechnum spicant

Kambräken trivs i sur nybruten skogsmark. Man kan hittad den i hjulspåren efter skogsmaskiner. Plantan är vintergrön och blir ca 25 cm hög.

Cyrtomium fortunei

Japansk mahoniabräken kommer från SÖ Asien. Plantan måste skyddas mot de uttorkande vindarna under vintern. Plantan blir ca 30 cm hög. Vi odlar den i en stor kruka som vi tar in i kallväxthuset under vintern.

| Små ormbunkar | Stora ormbunkar | Asplenium | Dryopteris | Osmunda |
 

©
STA Halland
E-post