Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
ORMBUNKAR
 
| Små ormbunkar | Stora ormbunkar | Asplenium | Dryopteris | Osmunda |
 
Asplenium


Asplenium x alternifoliumAsplenium ceterach

Mjältbräken är mycket sällsynt. I Norden är den endast känd från en kalkklippa på Östra Gotland.
Vi odlar plantan i en spricka mellan kalkstensplattor.
Plantan är vintergrön och blir ca. 8 cm hög.

Asplenium ruta-muralis


Murrutan föredrar kalkhaltig jord. Vi odlar den inkilad mellan några rötter.
Vi har också blandat kalkkross i jorden

Asplenium scolopendrium


Hjorttunga föredrar en sval och skuggig växtplats. Man finner den vildväxande i brinnar och grottor. Arten är kalkfördragande. Vi odlar platorna på en norrsluttning mot Nissan. Rosetterna kan bli 30cm höga. Plantan är vintergrön om man skyddar den mot vintervindarna.

Asplenium scolopendrium ´Cristatum´


Hjorttunga

Asplenium septentrionale


Gaffelbräken trivs i något sur jord. plantan blir ca 12 cm hög. Har plantan skydd mot de uttorkande vintervindarna kan den vara grön under vintern.

Asplenium trichomanes

Svartbräken, kallas också bergspring. Plantan blir ca, 20 cm hög och lika vid.
De bågböjda bladskaften är mörkbuna.

Asplenium trichomanes 'Incisum'

Svartbräken med flikade småblad. Plantan är något mer svagväxande än arten

Asplenium viride

Grönbräken har grön bladskaft. Plantan blir ca, 15 cm. hög. Arten trivs i flytande skugga.
Vi blandar kalkkross i planteringsgropen.

| Små ormbunkar | Stora ormbunkar | Asplenium | Dryopteris | Osmunda |
 

©
STA Halland
E-post