Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
ODLINGSTIPS - ANLÄGGNING
 
 
 

GÅNGAR
 

Trampstenar, underlag

Under tramstensgången har vi en genomsläpplig duk, som hindra maskarna från att ta sig upp och blanda jord i makadammen mellan plattorna. Under plattorna har vi ca.5 cm makadammlager 2-4 mm. som gör att myrorna kan inte flytta undan krosset för att bygga sommarbo.

Trampstenar

Trampstenar bildar en gång genom odingsytan. Bärigheten blir god även mellan stenarna.

Under stigen

Vi kryper ofta under våren, det känns därför bra om stigarna är torra redan efter tjällossningen. Först lägger vi ut en genomsläpplig plastväv, som vi förankrar under under avgränsningsmaterialet. Duken hindrar daggmaskarna från att blanda underliggande jord med beläggningen. Normalt har vi ett lager med 5-8 cm med makadam 2-4 mm. Vi slipper då också ogräs i gångarna.
 


©
Bernt och Gun-Britt Nilsson,  Enslöv 616, 313 95 Åled
Tel 070-583 59 88, E-post
Webmaster: Ann-Britt Magnusson, E-post