Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
TRÄD OCH BUSKAR
 
| Träd | Buskar |
 
 
 
Daphne


Daphne blagayana

Balkantibast. Arten har nedliggande vintergöna grenar. Planan blommar tidigt från grenens topp.

Daphne blagayana

Balkantibast. Blommorna har en underbar doft.

Daphne cneorum

Rosentibast. Plantan är ca 12 år gammal. Till den nuvarande platsen flyttade vi den våren 98. Nu är den 2,5 meter bred. Vi lägger gammalt murbruk omkring plantans grenar.
De flesta daphnearter föredrar kalkhaltig jord.

Daphne cneorum

Rosentibast. Närbild på den starkt doftande blomman.

Daphne petraea v. grandiflora

Plantan är ympad på en grundstam av D. petraea. Efter 10 år är den fortfarande inte mer än knynävsstor. Blommorna är extremt välformade.

Daphne x schlyteri

Plantan växer i en av våra torra kalkpartier.

Daphne i sommarskrud

De småvuxna tibasthybriderna bildar sällan frö. Plantorna gör därför ofta ett andra försök under sommaren. Sommarblomningen är inte riktigt så riklig som den ordinarie, men vi tycker plantorna ofta blir vackrare när de inte är heltäckta av blommor.

Daphne i sommarskrud

Daphnehybrid i sommerskrud. Man har missat frösättningen vid korsningen,
men den starka doften är kvar.
 
 
| Cornus | Daphne | Genista | Kalmia | Rhododendron | Viburnum | Diverse |


©
STA Halland
E-post