Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
ODLINGSTIPS - SKYDD
 
 
 
 

BESKÄRNING
 

Delad topp med risk för fläkning

Vissa träd har en benägenhet att bilda delade toppar. När snötyngden belastar de delade stammarna, händer det ofta att ena eller båda stammarna fläks.

Fläkningsrisken åtgärdad

Vi bestämmer vilken av stammarna som får växa vidare. Snittet läggs strax över grenkragen.
Är stammarna likvärdiga låter vi den stam som växer mot norr vara kvar.
Tanken är att tillväxten strävar mot söder.

Acer palmatum

Flikbladig japanlönn. Plantan är ca 40 år gammal.
Under sommaren väller grenarna ner över plantan och täcker stammar med sin grenkjol.
Dagarna före nyår brukar vi glesa ut döda och för tätt växande grenar.

Picea abies

En av våra trevligaste granar är denna häxkvast från Dagö. Plantan är sticklingsförökad och har efter 15 år hunnit bli 12 cm hög och 20 cm vid. Nu gör den försök att bli större, den har bildat några nya mer starkväxande skott som kommer att överhand om vi inte klipper bort dem. Naturen strävar efter att återgå, revertera, till den mest gynnsamma formen.

Chamaecyparis obtusa nana vill återgå till sitt ursprung

Japansk cypress. Denna dvärgvuxna kultivar växer långsamt. De
trappformade och skålformade skotten bildar en miniatyrbuske
med platt krona. Nu har en gren brutit tillbaks till ursprungsformen.
Vi kommer därför att klippa bort det nya skottet.
 


©
Bernt och Gun-Britt Nilsson,  Enslöv 616, 313 95 Åled
Tel 070-583 59 88, E-post
Webmaster: Ann-Britt Magnusson, E-post