Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
ODLINGSTIPS - ANLÄGGNING
 
 
 

KANTER
 

Omkring träd i ängen

Vi håller fortlöpande på med att omvandla delar av vår äng till en lund. Vi försöker att göda träden men inte undervegetationen. Vi har fått grässvål över från en ny odlingsyta. Först har vi bäddat med dagstidninga ovanpå den ursprungliga vegetationen. Nästa sommar förväntar vi oss att de upp och nedvända torvorna skall torka och dö.

Torvparti - gräsmatta

Gränsen mellan torvparti och gräsmatta. Torvpartiets botten ligger ca 10 cm under markytan. Utanför partiet har vi en ca. 10 cm bred och lika djup grav. En markduk är dubbelvikt mot gräsmattan och sträcker sig in under torvblocket. Duken är till för att hindra maskar och myror att söka sig upp i torvblocken. Är torvblocken fria från bosättare har trastarna ingen anledning att hacka. I graven mellan gräsmattan och torvblocken har vi grovt grus till samma nivå som gräsmattan. Gräsklipparens hjul följer denna grusbädd.

Torvkant - gräsmatta

Gränsen mellan ett upphöjt torvparti och gräsmattan.
Duken kan lyftas upp av frosten, men då breddar man bara gropen några centimeter.

Stenparti - gräsmatta

Gränsen mellan stenparti och gräsmatta. Den grusfyllda gropen mellan gräsmatta och odling gör att man lätt kan hålla efter rymmare från båda växtsamhällena.

Stenar- gräsmatta

Gränsen mellan stenparti och gräsmatta.
 
 


©
Bernt och Gun-Britt Nilsson,  Enslöv 616, 313 95 Åled
Tel 070-583 59 88, E-post
Webmaster: Ann-Britt Magnusson, E-post