Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister Nytt!
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
   
 
Välkommen!

Ni har kommit till Gun-Britts och Bernts trädgård i Åled. 
Tomten är på 5000 kvadratmeter och ligger ca 10 km uppströms Nissans mynning.
Torpets tomt har många biotoper, både naturliga och skapade, vilket gör att vi där kan odla växter med många olika odlingskrav. Vårt allmänna naturintresse har också avspeglat sig i vårt sätt att odla

                                                                                                                                     Tidigare hade vi också en villatomt, men sedan hösten 2011 har vi bara bilder och minnen kvar. Vi delar gärna med oss av både minnen och bilder.
Från att ha varit en vanlig plan villatomt skapade vi med hjälp av torvblock, stubbar, sten och olika sammansättning av jord / grus  ett minilandskap, där vi odlade alpiner och dvärg-former av buskar och träd.

   
Vi har naturen som förebild när vi utformar växtplatserna.


Här följer några punkter som vi särskilt beaktar när vi odlar:

1. Vad är det som göra att vissa marker är artrikare än andra?

2. Hur påverkas odlingsmöjligheterna om vi rör oss N-S resp.V-Ö?

3. Hur kan vi skydda växterna mot temperaturrelaterade skador?

4. Hur kan vi hjälpa växterna att klara höst- och vinterväta?

5. Hur kan vi hjälpa växterna att klara sommartorka?

6. Hur kan vi stärka växternas försvar mot vad vi kallar fiender?
 
 
 
 

 

©
Bernt och Gun-Britt Nilsson,  Enslöv 616, 313 95 Åled
Tel 070-583 59 88, E-post
Webmaster: Ann-Britt Magnusson, E-post
Vi har haft
besökare.