Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
LILIUM
<< Föregående


Lilium formosanum v. pricei

Liten basunlilja. Taiwan. Plantorna blir normalt inte högre än 40 cm. Vi odlar den i genomsläpplig jord. Under höst och vinter täcker vi plantan med ett plasttak.

Lilium formosanum v. pricei

Liten basunlilja. Taiwan. Denna lilja har vi fått att blomma samma år som vi sått den.

Lilium formosanum v. pricei kapsel

Liten basunlilja. 051005. Fröhuset är moget

Lilium ducharterei


Liljan sprider sig med flera dm långa jordstammar. Vi har planterat bestånden
i bottenlösa plastkrukor, som sedan är nergrävda.

Lilium lancifolium. Fl.pl.

Tigerlilja. Plantan har extra många kronblad. Förökas med bulbiller som ger
plantor med samma utseende som moderplantan.
 
©
STA Halland
E-post