| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
 
 
<< Tillbaka till söksidan
 
KODFÖRKLARING
   
Namn Vetenskapligt namn på i första hand rena arter. Sorter markeras 'Sortnamn'
       
Svenskt namn Svenskt namn om sådant finns. Släktnamn på arter som saknar eget svenskt namn.
       
Färg Gul= Enfärgad blomma Blå, vit = Arter med olika färger  Gul-blå= Tvåfärgad blomma
       
Storlek 20x30 = höjd x bredd i cm 25xU = växter med utbrett växtsätt  
       
Tid 4-5 =blomningsperiod 4+8 = blomning under april och augusti
       
Ljus HS = Full sol FS = Flytande skugga SK = Skugga
       
pH Kk = kalkkrävande Kn = kalkneutral Ks = kalkskyende (sur)
       
Jord Tj = vanlig trädgårdsjord Hu = humusrikt  
  Vd = genomsläppligt To = stor andel inblandad torv  
       
Krav L= lättodlad M= medelsvår S = svårodlad
  Sl = sluttande markyta A = alpinhus  
       
Form ma = matta ku = kudde tu = tuva
  ro = rosett es = enkelstammig fl = flerstammig
  bu = buske tr = träd kl = klätterväxt
  sg = städsegrön vi = barr- och bladfällande, nervissnad
       
Rot lö = lök jo = jordstam på = pålrot, rak eller delad
  sp = spridd rot yt = ytligt rotsystem dj = djupgående rotsystem
       
Förökning ff = sås med färskt frö ft = torrt frö fk = stratifiering
  de = delning av = avläggare ym = ympning
  st = stickling grön sta = stickling avmognad  
  lj = ljusgroende mö = mörkergroende 4-5 = lämplig tid
       
       
 
Symbol Förklaring
av förökas med avläggare
bu buske, flerstammig
de delningsförökas vid lämplig årstid
dj djupgående rotsystem klarar varm och torr växtplats
es enkelstammigt tillväxt från roten
ff sås med färska frö, vissa arter bildar övervintrande rosetter redan under hösten,
andra väntar med att gro till våren
fk kräver kyla efter sådd
fl flerstammig växt från rot eller rothals
Fs skyddas mot middagssol
ft sås med torrt lagrat frö
Hs växer i full sol, dessa växter har ofta små vertikala bladytor
Hu humusrik jord, med viss del icke nedbrutet växtmaterial, genomsläppligt
jo jordstam, ytlig eller djupväxande
Kk kalkkrävande
kl klätterväxt
kn knölväxt
Kn kalkneutral
Ks kalkskyende, arter som kräver lågt pH för sitt gödselupptag
ku kudde tätväxt med välvd form halvklotformad
lj ljusgroende, sås ytligt utan jordtäckning
lök
ma matta lika hög och utbredd
mörkergroende, täcks med lämpligt material, sand och makadam 2-4mm
pålrot, rak eller delad under rothalsen
ro rosett, blomstänglar utgår från rothals eller bladveck
sg städsegrön, plantorna bör ofta skuggas under vårvintern
Sk anpassade till svagt ljus, växterna har ofta stora välvda blad
Sl planteras på sluttande markyta
sr rot med spritt rotsystem
st stickling från unga skott
sta stickling från mogna skott
Tj vanlig trädgårdsjord bearbetad under lång tid homogen genom hela jordskiktet
To torv, med hög torvinblandning
tr träd, storleken är angiven efter 10 års tillväxt
tu tuva många tätväxande blad och blomstänglar
Vd väldränerat, genomsläppligt, fast stenmaterial, som inte sjunker ihop
vi barr- och bladfällende, nervissnad under vintern
ym ympning
yt ytligt rotsystem