Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
GENTIANA


Gentiana f2

Gentiana med arbetsnamnet f.

Gentiana f3

Gentiana med arbetsnamnet f.

Gentiana makinoi

Kungsgentiana. Arten växer i högt belägna skogar i Japan. Vi odlar plantorna i sur jord. Plantorna står relativt fritt och inte intill andra växter, vi får då en upprättstående stängel.

Gentiana makinoi 'Alba'

Kungsgentiana, vit form. De vita formerna är inte riktigt så kraftigväxande som den blå.
Plantorna blir ca 50 cm höga.

Gentiana makinoi

Kungsgentiana. Närbild på den övre delen av stängeln.

Gentiana paradoxa

Arten kommer från kalkrika berg i Kaukasus. Vi odlar plantorna på sluttande mark. Jorden är uppblandad med kalkkross. Plantorna blir ca 25 cm höga och blommar under augusti till september.

Gentiana paradoxa

Gentiana paradoxa.

 
GENTIANA

©
Bernt och Gun-Britt Nilsson,  Enslöv 616, 313 95 Åled
Tel 070-583 59 88, E-post
Webmaster: Ann-Britt Magnusson, E-post