Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
FOTHERGILLA


Fothergilla gardenii

Liten häxal kommer ursprungligen från SÖ USA. Vi odlar häxalen i torvrik jord.
Plantorna står i flytnade skugga. Denna planta har hunnit bli 10 år och är ca 70 cm hög.
Bladen får under hösten en lysande gul färg.

Fothergilla gardenii

Liten häxal. Närbild på det upp till 5 cm höga blomaxet.
Blommorna är starkt doftande. Lägg också märke till att blomman saknar kronblad.
 


©
STA Halland
E-post