Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
EXOCHORDA


Exochorda racemosa

Pärlbuske. Arten härstammar från N Kina. Vi odlar den i torvblandad jord. Busken kan i
bästa fall bli 2-3 meter hög. Vi försöker att hålla efter den så att den får ett
svallande växtsätt. Busken blommar under senvåren.

 


©
STA Halland
E-post