Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan

 

DODECATHEON
 
<< Föregående


Dodecatheon media f. album

Tolvgudablomma. Arten kommer från Ö. Nordamerika. Plantan har relativt kraftigt växtsätt, stänglarna blir upp till 40 cm höga. Vi odlar plantan i fuktig humsrik jord. Under blomningstiden kräver den mycket vatten.

Dodecatheon dentatum

Vit tolvgudablomma. Arten kommer från NV USA. Plantorna breder ut sig vegetativt och blommar under försommaren. Efter några år kan plantan bilda en ljusgrön matta. Vi odlar plantan i god trädgårdsjord. Arten är mycket lätt att föröka genom delning.

Dodecatheon pulchellum pl

Liten tolvgudablomma. Arten kommer från V. Nordamerika. Plantan har ett sirligt växtsätt. Blomstängeln når upp till ca 30 cm. Vi har planterat den så att den slipper sommarsolen mitt på dagen.
Blommar under maj-juni.

Dodecatheon pulchellum

Liten tolvgudablomma. Närbild på blomman.

Dodecatheon hendersonii 'Sooke'

Brokig tolvgudablomma. Bilden visar en kulturform vid namn Sooke. Blomstängel är kort. Eftersom plantan är en namnsort, måste vi förökade den genom delning efter blomningen.

<< Föregående
Dicentra