Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
DEUTZIA


Deutzia scabra

Busken blir 3 m hög. Den har ett upprätt växtsaätt och blommar under försommaren.
Barken flagnar på äldre stammar

 


©
STA Halland
E-post