Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
CLINTONIA
 
<< Föregående


Clintonia andrewsiana

Arten växer ursprungligen i Kalifornien och Oregon. Vi odlar plantan i sommarsval omgivning och humusrik något fuktig jord. Av bladens form kan man tyda att den också bör stå skuggigt. Plantan blir ca 40 cm hög och blommar under försommaren. Lämpligt förökningssätt är delning av jordstammarna. Plantan bör vintertäckas mot både kyla och fukt.

Clintonia borealis

Arten kommer från Ö och C Nordamerika. Vi odlar den skuggigt och i fuktig, humusrik sur jord.
Denna art är mycket härdigare än C. andrewsiana. Plantan blommar under försommaren.
Förökas enklast genom delning.

Clintonia borealis

Clintonia borealis. Plantan blir 15-20 cm hög och bildar glesa bestånd.

Clintonia borealis
 


©
STA Halland
E-post