Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
   
 
Välkommen!

Denna sida är skapad av Bernt och Gunn-Britt Nilsson i Åled utanför Halmstad. Med tekniken har de fått hjälp av Ann-Britt Magnusson från Slite. Efter 2012 har ingen uppdatering gjorts och sidan har de senaste åren varit ur funktion. Nu har Gunn-Britt lämnat över ansvaret för alpinodlarna.se till STA Halland. Vi har gjort de tekniska uppdateringar som behövdes för att få igång sidan så nu finns alla växtbilder och växtregistret med sökfunktioner åter tillgängligt. Här finns en stor kunskap samlad som vi hoppas många skall ha nytta av.

Ni har kommit till Gun-Britts och Bernts trädgård i Åled.
Tomten är på 5000 kvadratmeter och ligger ca 10 km uppströms Nissans mynning.
Torpets tomt har många biotoper, både naturliga och skapade, vilket gör att vi där kan odla växter med många olika odlingskrav. Vårt allmänna naturintresse har också avspeglat sig i vårt sätt att odla

                                                                                                                                     Tidigare hade vi också en villatomt, men sedan hösten 2011 har vi bara bilder och minnen kvar. Vi delar gärna med oss av både minnen och bilder.
Från att ha varit en vanlig plan villatomt skapade vi med hjälp av torvblock, stubbar, sten och olika sammansättning av jord / grus  ett minilandskap, där vi odlade alpiner och dvärg-former av buskar och träd.

   
Vi har naturen som förebild när vi utformar växtplatserna.


Här följer några punkter som vi särskilt beaktar när vi odlar:

1. Vad är det som göra att vissa marker är artrikare än andra?

2. Hur påverkas odlingsmöjligheterna om vi rör oss N-S resp.V-Ö?

3. Hur kan vi skydda växterna mot temperaturrelaterade skador?

4. Hur kan vi hjälpa växterna att klara höst- och vinterväta?

5. Hur kan vi hjälpa växterna att klara sommartorka?

6. Hur kan vi stärka växternas försvar mot vad vi kallar fiender?
 
 
 
 

 

©
STA Halland
E-post
Vi har haft
besökare.