| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Chrysosplenium alternifolium
  Svenskt  Gullpudra
  Växtsätt  ma sg_9-5
  Höjd/bredd  05xU
  Blomning  3-4
  Ljus  Fs
  Förökning  de
  Erfarenheter  undervegetation i lunden
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3