| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Cephalotaxus harringtoniana
  Svenskt  Dvärgidegran
  Växtsätt  bu sg
  Höjd/bredd  60x150
  Blomning  5-6
  Ljus  Fs
  Förökning  st
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3  
  Vetenskapligt  Cephalotaxus harringtoniana A
  Svenskt  
  Växtsätt  sg
  Höjd/bredd  20x100
  Blomning  5-6
  Ljus  hs fs
  Förökning  st
  Erfarenheter  Arten trivs nog bäst i flytande skugga, men denna gulbladiga får starkare färg om den växer ljust.
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3