| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Calluna vulgaris
'Oxaback'
  Svenskt  Höstljung Namnsort
  Växtsätt  tu sg
  Höjd/bredd  20x30
  Blomning  -
  Ljus  Hs, fs
  Förökning  st_7-8
  Erfarenheter  Vildinsamlad i Västergötland
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3