Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
IRIS
 
<< Föregående


Iris latifolia

Engelsk iris. Knölbildande iris med ursprung från 1700-talets England.
Vi delar knölklasarna under vegetationsperioden vart tredje år.

Iris latifolia

Engelsk iris.

Iris pumilagruppen

Småiris. Denna skäggiris har jordstammar och kommer från SÖ Europa.
Plantorna blommar tidigt och trivs på en solig och torr växtplats.

Iris pumilagruppen

Iris lacustris

En mattbildande låg iris som blommar från juni tills frosten stoppar den.
 

Iris bucharia och Fritillaria meleagris alba

Gul junoiris.Knöliris med ursprung från Centralasien. Plantan blir ca 40 cm hög och
har ett växtsätt som inte liknar andra irisarter (se nedan).
Vi delar plantorna när de är i växt för att ev. skador skall hinna läkas.

Iris bucharica
   
<< Föregående


frit.html