Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
GENTIANA


Gentiana asclepiadea

Knippgentiana. Artens utbredningsområde sträcker sig från N Iran till C. och S. Europa.

Gentiana asclepiadea rosa form

Knippgentiana. Den rosa formen är något mer svagväxande än den vanliga blå.

Gentiana asclepiadea vit form

Knippgentiana.

Gentiana cruciata

Korsgentianans blomma har endast 4 kronblad, mot 5 som är vanligt för gentianor.
Plantan blir ca.15 cm hög och trivs i god trädgårdsjord.

Gentiana dinarica

Balkangentiana.

Gentiana dinarica

Balkangentiana i närbild.

Gentiana dinarica

Balkangentiana i närbild.

Gentiana f1

En gentiana från egna fröer. 060809
 
GENTIANA
©
Bernt och Gun-Britt Nilsson,  Enslöv 616, 313 95 Åled
Tel 070-583 59 88, E-post
Webmaster: Ann-Britt Magnusson, E-post