Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
TRÄDGÅRDSMILJÖER
 
 
 

BORGEN - UPPHÖJD ODLINGSBÄDD
 

Ogräshinder i gränsen mellan gång och mur

Vi har stuckit in duken ca 5 cm under knäckstensplattorna.

Huvudgatan fram till borgen

Huvudgatans bredd är 80 cm och gångarna omkring borgen är 60 cm. Vi har valt makadam 2-4 mm, därför att krossat material ligger stilla när man går omkring. Vi har också när till krosset när vi fyller på bädden.

Växter på de vertikala väggarna

I gluggarna på de vertikala väggarna kommer vi att plantera växter som normat växer i klippskrevor på branta klippor. På norr- och östersida blir det växter som fördra en sval och skuggig växtplats. Först på plats har vi stoppat in några ramondor och haberleor.

Selaginellaarter bildar en vintergrön matta mellan de blommande växterna
på norrsidan av mursidan


Selaginella. Olika mosslummerarter får bilda en vintergrön matta mellan de blommande arterna på murens norr- och östersida.

Opuntia fragilis 080606

Cylinderopuntia. V Nordamerika.

Opuntia fragilis 080606

Cylinderopuntia.

Bergeranthus multiceps

Arten kommer från 1000-1500m höga berg i Sydafrika.Plantorna klarar sig mot vinterfukten om den planteras lutande och i väldränerad jord. Blommar i omgångar från mitten av maj till september.

Bergeranthus multiceps

Prismablad.

 
 


©
Bernt och Gun-Britt Nilsson,  Enslöv 616, 313 95 Åled
Tel 070-583 59 88, E-post
Webmaster: Ann-Britt Magnusson, E-post