| Huvudmeny | Kodförklaring | Sökformulär | Botaniska begrepp | Lista för utskrift med namn | Admin-sida |
   
   
 
Vetenskapligt namn
Sök växtsätt på växt
Svenskt namn  
 
   
 
   
 
  Vetenskapligt  Asperula suberosa
  Svenskt  Måra
  Växtsätt  ma (sg)
  Höjd/bredd  06x20
  Blomning  5+7
  Ljus  Hs
  Förökning  st de_4-5
  Erfarenheter  
  Bild   
  Bild 1  
  Bild 2  
  Bild 3