Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
LEIOPHYLLUM


Leiophyllum buxifolium

Sandmyrten kommer från Ö. Nordamerika. Det finns bara några få arter i släktet. Arten trivs i torvblandad relativt fuktig jord. Plantorna blir endast ca 50 cm hög med sammanhållet växtsätt.

Leiophyllum buxifolium

Sandmyrten. Knopparna är först röda, kronbladen är först rosa för att blekna till
vitt i slutet av blomningen. Relativt lång blomningstid under maj-juni.
 


©
Bernt och Gun-Britt Nilsson,  Enslöv 616, 313 95 Åled
Tel 070-583 59 88, E-post
Webmaster: Ann-Britt Magnusson, E-post