Välkommen
Trädgårdsmiljöer
Lökar, knölar
Ormbunkar
Perenna släkten
Träd och buskar
Växtregister
Odlingstips
Länkar
Om hemsidan
EXOCHORDA


Exochorda racemosa

Pärlbuske. Arten härstammar från N Kina. Vi odlar den i torvblandad jord. Busken kan i
bästa fall bli 2-3 meter hög. Vi försöker att hålla efter den så att den får ett
svallande växtsätt. Busken blommar under senvåren.

 


©
Bernt och Gun-Britt Nilsson,  Enslöv 616, 313 95 Åled
Tel 070-583 59 88, E-post
Webmaster: Ann-Britt Magnusson, E-post